Ние ги снабдуваме медицинските установи, персоналот и пациентите во Македонија со највисок квалитет на медицински производи по пристапни цени. На пациентите, општите лекари, стоматолозите, домовите за стари лица и здравствените центри им обезбедуваме медицински материјали и опрема што одговараат на нивните уникатни барања.
Humasis COVID-19 Ag Test
Брзи антигенски тестови за детекција на активна инфекција со COVID-19
Humasis COVID-19 Ag Test е ин витро дијагностички тест во еден чекор, заснован на имунохроматографска анализа. Тој е дизајниран за квалитативно откривање на SARS CoV-2 антигени во примерок од назофарингеален брис кај суспектни пациенти.
ONE STEP Anti HIV 1&2
Напредна брза дијагностика на инфективни болести
36,7 милиони луѓе во светот живеат со HIV, 40% од нив не го знаат нивниот статус
Раната и точна дијагноза на ХИВ-статусот е неопходна за нега и воведување на третман. Поради ограничувањата во пристапот до квалитетна здравствена заштита во многу земји, потребни се дијагностички тестови за да се прилагодат на употреба во ограничени ресурси.
Copper Inside 
Најбезбедната медицинска маска на светот
Функционалност и својства на бакар оксид (Cu2O): Бакарот е познат антивирусен и антибактериски микробиолошки материјал. Елементот драстично влијае на бактериите преку јони кои ги оштетуваат клетките на бактериите. Бакарот е регистриран од ЕПА како јавен здравствен антимикробен производ поради докажаните антивирусни својства.